Cijene virtualne asistencije

Cijena jednog sata je 30 EURA,
oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u.

Cijena paketa od 10 sati je 250 EURA.

Asistenciju možemo dogovoriti i na 1 sat.

Način plaćanja: transakcijski račun

Moje radno vrijeme je fleksibilno:
može se dogovoriti u koje doba dana – ujutro ili popodne
i koje dane u tjednu (PON-SUB) pretežito trebate asistenciju.

Scroll to Top