Excel tablica – skupni dizajn Canva

Već dugo vremena omiljeni su mi zadatci povezani sa edukacijama.

Dijeljenje znanja nije me osiromašilo niti mi uzurpiralo poslove,
tako pomažem drugima da se snađu, da rade kvalitetnije i efikasnije.

Moj poduzetnički put je započeo praćenjem lekcija i objava ljudi
koji imaju znanja koja meni nedostaju.

Canva ima mnoštvo korisnih opcija koje štede vrijeme.

Imate podatke u Excel tablici koje biste htjeli prenijeti u Canva dizajn?

Napravila sam jednostavan primjer sa 2 stupca…

Kako iz Excel tablice automatski izraditi više stranica Canva dizajna?
  1. potrebna je Excel tablica sa podatcima
  2. Excel tablicu pretvorite u csv format (File > Export > csv)
  3. učitajte csv datoteku u Canvu
  4. povežite učitane podatke sa elementima dizajna
  5. odaberite opciju da Canva generira sve stranice prema stavkama
  6. doradite dizajn gdje je to potrebno
  7. odaberite mjesto objave i podijelite napravljeno
"The more we share, the more we have."
 
- Leonard Nimoy
Scroll to Top